Wydarzenia w regionie

„Słupskie Dni Energii” – warsztaty: „ Energetyczne spotkania z energią”

21-24.09.2015 r. Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13 B, 76-200 Słupsk 

Organizator  Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzająca Słupskim Inkubatorem Technologicznym

kontakt:  Ewa Krzaczkowska, Aleksandra Szewczyk

e-mail:  oze@sit.slupsk.pl

Zapisy:  59 846-81-00, 883 000 261

Dla kogo: dzieci i młodzież

W dniach 21-24.09 br. Słupski Inkubator Technologiczny zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach edukacyjnych. Dla dzieci w wieku przedszkolnym przygotowaliśmy spotkania na temat energetyki odnawialnej, na  podobieństwo  organizowanych  w  roku  2014  przez  SIT „Energetycznych spotkań z energią”. Podczas zajęć dzieci z regionu będą miały możliwość zapoznania się z energetyką odnawialną poprzez proste  doświadczenia  na  modelach  edukacyjnych. Młodzież ze  szkół ponadgimnazjalnych zachęcamy do udziału w zajęciach laboratoryjnych, które odbędą się w tworzonej obecnie pracowni Odnawialnych Źródeł Energii. Ich celem będzie zapoznanie  młodzieży na podstawie przeprowadzanych doświadczeń z funkcjonowaniem urządzeń w instalacjach fotowoltaicznych. Ponadto, w ramach zajęć laboratoryjnych zaprezentowane zostaną  możliwości  zastosowania instalacji  OZE  zrealizowanych na obiekcie Słupskiego Inkubatora Technologicznego.

„Słupskie Dni Energii” –konferencja

25.09.2015 r. Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13 B, 76-200 Słupsk 

Organizator  Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzająca Słupskim Inkubatorem Technologicznym

kontakt:  Ewa Krzaczkowska, Aleksandra Szewczyk

e-mail:  oze@sit.slupsk.pl

Zapisy:  59 846-81-00, 883 000 261

Dla kogo: mieszkańcy, przedsiębiorcy, władze lokalne, przedstawiciele uczelni wyższych

W dniu 25.09.br. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym zorganizowana zostanie konferencja  dotycząca rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i zainauguruje otwarcie instalacji OZE na obiekcie Słupskiego Inkubatora Technologicznego.Prelegenci omówią technologie, ekonomikę i przyszłość energetyki odnawialnej w Polsce. Na koniec spotkania odbędzie się dyskusja. Konferencja będzie również okazją do przedstawienia nowej inicjatywy Słupskiego  Inkubatora Technologicznego tj. Bałtyckiego Centrum Czystej Energii. Działania prowadzone przez BCCE mają na celu stworzenie silnej, intensywnej i jednolitej współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy przedsiębiorcami, inwestorami, jednostkami badawczo- rozwojowymi, uczelniami wyższymi, jednostkami samorządu terytorialnego, otoczeniem biznesu i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i promowania efektywności energetycznej w regionie. Celem nadrzędnym BCCE jest propagowanie zrównoważonego rozwoju opartego o rozwiązania ograniczające wpływ działalności człowieka na środowisko. W ramach BCCE rozpoczął funkcjonowanie Punkt Zielonej Informacji, którego głównym celem działalności punktu jest zwiększenie świadomości społeczności w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będą targi firm z branży OZE.

Wizyta studyjna w Hybrydowej Elektrociepłowni CHP – OZE Laboratorium Generacji Rozproszonej w Niestępowie

22.09.2015 r.  siedziba firmy Infracorr ul. Raduńska 20 a, Niestępowo, k. Gdańska

Zapisy: malgorzata.sadej@infracorr.com.pl. Liczba miejsc ograniczona, o decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla kogo: władze lokalne, przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i mediów

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej w Hybrydowej Elektrociepłowni CHP – OZE Laboratorium Generacji Rozproszonej w Niestępowie koło Gdańska (ul. Raduńska 20 a, Niestępowo) na terenie zakładu produkcyjnego firmy Infracorr, która odbędzie się w dniu 22.09.2015 r. Laboratorium Generacji Rozproszonej w Niestępowie powstało w wyniku realizacji projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, we współpracy firm Infracorr i MMB Drives przy wsparciu Politechniki Gdańskiej. Program wizyty składa się z dwóch części – zwiedzania laboratorium oraz prezentacji na temat jego powstania i zasad funkcjonowania. Planowane są dwa spotkania w dniu 22.09.2015 r. w godzinach 11:00-12:30 i 13:00-14:30 w grupach 10-osobowych. Istnieje możliwość organizacji dodatkowych spotkań w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu.

„Bezpieczna Energia z Polską Spółką Gazownictwa” – konferencja

23.09.2015 r. 9:00-14:00 Gdański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3, budynek C, 80-172 Gdańsk

Zapisy grup: tel. 58 739-61-47, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Więcej informacji : http://edupark.gpnt.pl/artykul/konferencja-bezpieczna-energia-z-polsk-spk-gazowni,233

Dla kogo: Grupy zorganizowane z klas IV – IV szkół podstawowych wraz z nauczycielami

Edupark przygotował was konferencję inną niż wszystkie. Pojawią się na niej eksperci, ale to uczniowie będą zadawać pytania! Podczas konferencji młodzież dowie się między innymi jak do domów dociera gaz ziemny oraz jak bezpiecznie z niego korzystać, a to wszystko poprzez zabawę i ciekawe doświadczenia. Dodatkowo w programie przewidziano pokazy interaktywnych pomocy naukowych demonstrujących działanie różnych rodzajów energii odnawialnej oraz mini warsztaty wypełnione eksperymentami.

Sponsorem tytularnym projektu „Bezpieczna energia z PSG” jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ZIELONY PUNKT W SŁUPSKU

Zapraszamy do odwiedzenia Zielonego Punktu w Słupsku, który działa od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 d0 17:00 przy ul. M. Niedziałkowskiego 6, Słupsk (budynek Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej). Kontakt : email: ekodoradca@um.slupsk.pl, tel. 59 84 88 404.

Oficjalne otwarcie Zielonego Punktu w Słupsku odbyło się 14.09.2015. Słupski Zielony Punkt jest pierwszą taką inicjatywą w Polsce. Celem Zielonego Punktu  jest przede wszystkim udzielanie konsultacji w sprawie przejścia na bardziej ekologiczny tryb życia. Pięć ekodoradczyń z Zielonego Punktu będzie bezpłatnie doradzać mieszkańcom Słupska w jaki sposób oszczędzać energię elektryczną i cieplną. Ekodoraczynie będą spotykać się również  się z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz przedsiębiorstw w ich siedzibach.Zakres porad  Zielonego Punktu:

– oszczędzania energii (cieplnej i elektrycznej) oraz zasobów naturalnych (np. wody);

– pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;

–  likwidacji domowych pieców węglowych i azbestu;

–  właściwego odczytywania zapisów w rachunkach za energię oraz ich reklamowania;

– czystości i zieleni w mieście;

– ograniczenia zużycia zasobów I segregacja surowców wtórnych;

Więcej informacji:

http://pl.boell.org/pl/2015/09/01/zielony-punkt-ekologiczne-doradztwo-dla-slupska

http://www.slupsk.pl/zielonypunkt/


Chcesz zorganizować wydarzenie energetyczne w swojej miejscowości? dołącz do nas – zarejestruj swoje wydarzenie REJESTRACJA WYDARZENIA W REGIONIE