Wyspa energetyczna w Lubaniu – spotkanie networkingowe

Realizując cele Inteligentnej Specjalizacji Pomorza (ISP3)  – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie, działając wspólnie z Departamentem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, dnia 25 września 2019 r odbyło się w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego spotkanie networkingowe z udziałem pomorskich przedsiębiorców, jednostek naukowych i samorządów.

Spotkanie odbyło się miejscu, gdzie planowana jest budowa wyspy energetycznej zapewniającej ciepło dla okolicznych gospodarstw domowych jak również produkcję energii elektrycznej. Wyspa energetyczna oparta będzie między innymi o zróżnicowane źródła energii jak fotowoltaika (instalacja istniejąca), pompy ciepła (istniejące), biogazownia oparta o substrat pochodzący z hodowli zwierząt (planowana) oraz turbinę wiatrową (planowana). Głównym źródłem ciepła jest obecnie kotłownia węglowa, która zostanie zmodernizowana. Planowana wyspa energetyczna ma w sposób efektywny i ekologiczny wytwarzać energię dla społeczności lokalnej zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na pobór energii z systemu elektroenergetycznego oraz ograniczając zanieczyszczenie środowiska. Wpisuje się także w założenia gospodarki obiegu zamkniętego wykorzystując odchody zwierzęce do produkcji biogazu. Będzie przy tym pełnić funkcje edukacyjne i badawczo-rozwojowe.

Na spotkaniu zaprezentowano także testowane instalacje pionowych turbin wiatrowych, informacje o działalności fundacji na rzecz rozwoju transportu wodnego , informację o przetargu na świadczenie usług wsparcia organizacyjnego i merytorycznego inteligentnych specjalizacji pomorza jak również założenia porozumienia dotyczącego utworzenia Pomorskiej Doliny Wodorowej.