Regionalne Forum Eksperckie

Departament Sektora Publicznego DNB Bank Polska S.A.

oraz

Instytut Samorządowy

pod honorowym patronatem

Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka

mają przyjemność zaprosić na

Regionalne Forum Eksperckie 2019:
Finansowanie inwestycji samorządowych poprzez emisję zielonych obligacji.


Forum odbędzie się 21 marca 2019 roku (czwartek),
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego,

sala Herbowa Ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Moderator : Maciej Kowalczyk, Pheno Horizon

AGENDA:

09:30 – 10:00

Rejestracja, poranna kawa

10:00 – 10:15

Otwarcie Forum
Marcin Prusak
– Członek Zarządu, DNB Bank Polska S.A.
Ryszard Świlski – Marszałek Województwa Pomorskiego

10:15-11:30

Zielone obligacje jako instrument finansowania inwestycji ekologicznych. Otoczenie regulacyjne i inwestycyjne. Certyfikacja zielonych obligacji.


Małgorzata Zielińska
– Dyrektor Dep. Sektora Publicznego, DNB Bank Polska S.A.
Tomasz Kołodziejczyk – Menedżer w Zespole Zarządzania Ryzykiem Finansowym, KPMG 

11:30-12:00

Przerwa

12:00-13:00

Zielone obligacje w Europie i krajach nordyckich – przykłady zrealizowanych inwestycji.  Doświadczenia krajowe a perspektywy rozwoju zielonych inwestycji w Polsce.

Justyna Kubera – Ekspert, DNB Bank Polska S.A.
Magdalena Szlezyngier – Kierownik Projektu ds. Zielonych Obligacji,  DNB Bank Polska S.A.

13:00-13:30

Gość forum: Obowiązki raportowe – Raport dla Inwestorów jako ocena celowości wykorzystania środków z zielonych obligacji – case study.
Piotr Łangowski
– Kierownik Projektu, DS Consulting

13:30-14:30

Panel dyskusyjny: Jak finansować inwestycje samorządowe w świetle zmian prawnych i oczekiwań społecznych? 


Marek Bogacki -Prezes Zarządu, Instytut Samorządowy Adam Mikołajczyk -Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Pomorza
Marcin Prusak – Członek Zarządu, DNB Bank Polska
Piotr Łangowski – Kierownik Projektu, DS Consulting
Tomasz Kołodziejczyk
-Menedżer w Zespole Zarządzania Ryzykiem Finansowym, KPMG

14:30-14:45

Zakończenie i podsumowanie

od 15:00

Lunch