Rada ISP 3

Dnia 25.03.2019 r. wybrano nową Radę ISP 3 w następującym składzie:

GRUPA I – BIZNES

Tomasz Balcerowski (Ekoinbud Sp. z o.o.) – Przewodniczący

Patryk Demski (Grupa Lotos SA) – Wiceprzewodniczący

Wojciech Marjański (Lotos Lab)

Bartosz Pietrzykowski (Implaser Innovative Technologies Sp. z o.o.)

Leszek Czubała (Kwidzyński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.)

Mirosław Kamiński (Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA)

Przemysław Michalak (TECH-ACC Sp. z o.o.)

GRUPA II – OTOCZENIE BIZNESU I NAUKA

Grażyna Filipczuk-Szester (Fundacja Poszanowania Energii) – Sekretarz

Ewa Klugmann-Radziemska (Politechnika Gdańska)

Krzysztof Madajewski (Instytut Energetyki Oddział Gdańsk)

Anna Zielińska (Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.)

Zgodnie z § 10 Porozumienia, Rada może liczyć w podstawowym składzie maksymalnie 10 członków, przy czym co najmniej 6 przedstawicieli biznesu (grupa I)  a 4 z nauki i otoczenia biznesu (grupa II).

 1. Do Rady mogą zostać wybrani wyłącznie przedstawiciele sygnatariuszy spośród osób obecnych na spotkaniu
 2. Jeden podmiot może być  reprezentowany na spotkaniu przez jednego przedstawiciela z prawem głosu.
 3. Kandydat musi wyrazić zgodę przed wpisaniem na listę.
 4. Kandydat deklaruje w ramach której grupy kandyduje (Grupa I lub II jak wyżej).
 5. Liczba kandydatów  nie jest ograniczona.
 6. Kandydat po wyrażeniu zgody może skorzystać z prawa do dwuminutowej prezentacji pomysłu na swoja aktywność w ramach Rady ISP3.
 7. Po zakończeniu zgłoszeń kandydatów i powołaniu komisji skrutacyjnej w tajnym głosowaniu zostaną wybrani członkowie Rady.
 8. O kolejności  na liście nowych członków Rady w ramach grup decyduje zwykła większość głosów.
 9. W przypadku jednakowej liczby głosów uzyskanej  przez kilku kandydatów w ramach limitu członków Rady dla danej grupy może być potrzebne dodatkowe głosowanie lub obecni podejmą decyzje o rozszerzeniu liczby członków Rady i nowy Przewodniczący wystąpi z taka propozycja do Marszałka Województwa.
 10. Wybrana Rada na tym samym spotkaniu dokona ukonstytuowania  wybierając Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego oraz sekretarza.
 11. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatur na członków Rady nie przekroczy 6 w grupie I lub 4 w grupie II to głosowania nad kandydaturami w tych grupach  odbędą się w sposób jawny.