Projekt Smart Progress

Inauguracja projektu Smart Progress oraz podsumowanie dotychczasowych rezultatów działań na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza – Inteligentne Specjalizacje

11.12.2019 Bogna Lesner

W dniu 10 grudnia 2019 r. w historycznym otoczeniu stoczni, odbyła się inauguracja projektu Smart Progress, dedykowanego w całości dla Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP). Na wydarzeniu podsumowano dotychczasowe rezultaty funkcjonowania ISP oraz zaprezentowano plany na najbliższą przyszłość, związane z realizacją projektu unijnego ze środków RPO WP.

Projekt Smart Progress ma mobilizować podmioty do podejmowania
i realizacji projektów badawczo – rozwojowych, poprzez m.in. wyposażenie w odpowiednią wiedze ekspercką oraz dostęp do najnowszych analiz
i ekspertyz trendów globalnych.

Podczas konferencji inaugurującej projekt swoje koncepcje na animowanie współpracy w ramach poszczególnych Inteligentnych Specjalizacji Pomorza przedstawili Liderzy ISP. Zadbają oni m.in. o dobrą komunikację i wymianę informacji wśród podmiotów ISP oraz zapewnią wsparcie merytoryczne
i organizacyjnie w funkcjonowaniu specjalizacji. Będą też podejmować działania na rzecz wzmocnienia wizerunku i promocji ISP.

Na temat animowania poszczególnych ISP głos zabrali:
– Tomasz Szymczak – prezes Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości (Lider ISP 1)
– Jarosław Parzuchowski – prezes Zarządu Fundacji Interizon (Lider ISP 2)
– Adam Protasiuk – wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Damian Mucha – dyrektor generalny, członek zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza (Lider ISP 3 oraz Lider ISP 4).

Gościem specjalnym konferencji była Pani Paula Wąsowska, reprezentująca Harvard Business Review Polska – Ican Institute, która wystąpiła z inspirującym power speech pt. „DNA innowacji, czyli ludzie, procesy, kultura”, pokazując uczestnikom rolę otwartości, zaufania, „antykruchości” i odporności na ponoszone porażki podczas prac nad nowymi technologiami. Po części wykładowej odbył się krótki warsztat na którym uczestnicy dyskutowali nad problematyką regionalnej innowacyjności.

Artykuł na trojmiasto.pl