Program 18-19 września

 

Piątek // 18 września // Sopot
Urząd Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27 Sopot

09:00 // Początek rejestracji
9:30 // Panel otwierający
Danuta Grodzicka-Kozak – Prezes WFOŚiGW w Gdańsku

Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
Maciej Grabowski – Minister Środowiska

Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu

Jacek Gdański – zastępca Prezesa NFOŚiGW

10:00 // Wprowadzenie

 

Porozumienie Burmistrzów i Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza
Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku – idea i cele

Maciej Kazienko, zastępca Prezesa WFOŚiGW w Gdańsku

 

Uroczyste Podpisanie Deklaracji Przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów
Sopot, Krokowa, Miasto Pruszcz Gdański, Gmina Pruszcz Gdański, Kaliska, Gniew, Miastko, Tuchomie, Czarna Dąbrówka, Gmina Ustka, Gmina Chojnice, Skarszewy, Pelplin, Rumia, Wicko, Lębork, Gmina Puck, Gmina Słupsk, Brusy

 

Oferta  NFOŚiGW na lata 2015 – 2020 dla gmin na wsparcie efektywności energetycznej
i rozproszonych odnawialnych źródeł energii oraz projekty wspierające rozwój i promocję działań w tym obszarze –
Wojciech Stawiany, NFOŚiGW
Gmina Gdynia jako gmina zrównoważona energetycznie
Hanna Górecka – Banasik Kierownik Referatu Urząd Miasta Gdyni Samodzielny Referat ds. Energetyki

 „Słupsk – zielone miasto nowej generacji”- Beata Maciejewska, pełnomocniczka Prezydenta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji

11:15 // Przerwa kawowa

11:30 // Panele tematyczne (równoległe)

 

Panel I   Panel II
Oszczędności dla gmin – zadania i inwestycyjne i innowacyjne   Innowacyjnie i z energią – rozwijanie potencjału poprzez inteligentne specjalizacje i projekty międzynarodowe
Moderator: Damian Mucha Fundacja Rozwiązań EkoEnergetycznych   Moderator: Anna Grapatyn- Korzeniowska,  DRG UMWP
Innowacyjne instalacje utylizacji odpadów
z odzyskiem energii
Dariusz Kamiński, Metal Expert
  Inteligentne Specjalizacje Pomorza – wprowadzenie
Anna Grapatyn- Korzeniowska, DRG UMWP
Gdzie szukać oszczędności w gminie? Kalkulator energetyczny dla jednostek samorządu terytorialnego

Grzegorz Krot, Leszek Bronk, Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Oddział Gdańsk

 

Poprawa efektywności energetycznej na oczyszczalni ścieków w Rowach poprzez zastosowanie fotowoltaiki
Paweł Janowski, UG Ustka

  Partnerstwa na rzecz specjalizacji energetycznej

Katarzyna Grzejszczak, ENSPIRION

Programy INTERREG 2014-2020
Ludwik Szakiel, Regionalny Punkt Kontaktowy ds. EWT/EIS przy UMWP

  Program Horyzont 2020
Renata Downar Zapolska, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy PG
13:00 // Lunch
13:45 // Panele tematyczne (kontynuacja)
Budownictwo niskoenergetyczne, stosowanie kogeneracji w budynkach użyteczności publicznej
Gdański Klaster Budowlany
  Energia w Horyzoncie 2020
Jan Lisowski, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Oświetlenie/ ESCO
Katarzyna Grecka – BAPE
  Efektywne sieciowanie projektów międzynarodowych
Sylwia Skwara, Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli
Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów – strategiczna inwestycja dla pomorskiej gospodarki odpadami

Cyprian Maciejewski, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

   

Konsultacje indywidualne


PDE – 2015 – program seminarium 18.09
 – Program do pobrania

Sobota // 19 września // Plac Kuracyjny w Sopocie

11:00 // Otwarcie stoisk dla zwiedzających
11.30// Wprowadzenie do Pomorskich Dni Energi (muszla koncertowa)
12:00 // Finał konkursu Caritas „Nowe ze starego”
14:30 //
Koncert IKENGA DRUMMERS
17:00 // Zakończenie części festynowej – zamknięcie stanowisk wystawców
21:00 // Pokaz Tańca i Światła przy Fontannie  
Kąpielisko Morskie Sopot