Potencjał Pomorskiej Energetyki w kontekście Polityki Energetycznej Polski

18 Styczeń 2019 Gdańsk

Seminarium – Potencjał Pomorskiej Energetyki w kontekście Polityki Energetycznej Polski

Było okazją do zapoznania się z raportem na temat sektora energii i usług okołoenergetycznych w Województwie Pomorskim z uwzględnieniem perspektyw rozwoju technologii.

W dniu 18 stycznia 2019 r. w historycznej sali z odtworzonym po 80 latach freskiem „Polskie Niebo” będącej aulą dawnego Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej  odbyło się seminarium w ważnym dla rozwoju województwa pomorskiego temacie „Potencjał Pomorskiej Energetyki w kontekście Polityki Energetycznej Polski”. Organizatorem seminarium był Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Podczas seminarium zaprezentowano raport na temat sektora energii i usług okołoenergetycznych w Województwie Pomorskim z uwzględnieniem perspektyw rozwoju technologii. Jest to nowatorskie opracowanie dające obraz stanu pomorskiej energetyki oraz podsumowania skuteczności dotychczasowej polityki energetycznej. To podstawa, żeby ocenić skuteczność dotychczasowej polityki Województwa Pomorskiego w obszarze rozwoju energetycznego oraz wprowadzić odpowiednie korekty do nowo tworzonej strategii .

Polityka ta ukierunkowuje rozwój energetyczny Województwa Pomorskiego w obszary zwiększania generacji, budowy obiektów energetycznych rozproszonych i wykorzystujący potencjał odnawialny z poszanowaniem środowiska naturalnego. W konsekwencji polityka ta jest zgodna z unijnymi kierunkami możliwie szybkiego budowania ekologicznej alternatywy dla paliw kopalnych. Województwo Pomorskie nie jest samowystarczalne jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej, produkując 52% własnego zapotrzebowania w tym zakresie. Wytwarzanie w Województwie Pomorskim stale jednak rośnie. 53% energii wytwarzanej w Województwie Pomorskim jest energią pochodzącą właśnie z największego potencjału energetycznego, jakim jest wiatr. Polityka oparta na budowie energetyki rozporoszonej, opartej o źródła odnawialne nie koliduje w żadnej mierze z planowanymi farmami wiatrowymi na morzu oraz energetyką jądrową. Ulokowanie takich źródeł energetycznych na północy Polski jest uzasadnione. Rozwijanie zarówno energetyki rozporoszonej jak również energetyki wiatrowej i jądrowej znacznie poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski.

W dalszej części seminarium umówiono uwagi Województwa Pomorskiego do projektu Polityki Energetycznej Polski. Województwo Pomorskie zgadza się z polityką Unii Europejskiej mówiącej o ograniczaniu emisji CO2. Wyczerpywanie złóż paliw kopalnych, rosnące ceny, zanieczyszczenie środowiska i emisja gazów cieplarnianych daje jasny sygnał w jakim kierunku rozwój energetyczny powinien się odbywać. Województwo Pomorskie zwraca uwagę na zbyt powolne odchodzenie Polski od energetyki opartej na węglu. Zdecydowanie sprzeciwia się nieuzasadnionemu zatrzymaniu rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, a wręcz planom jej całkowitej likwidacji po wyeksploatowaniu obecnie funkcjonujących farm wiatrowych. Zostały również wyartykułowane wątpliwości, czy plany budowy zarówno farm wiatrowych na morzu jak też elektrowni jądrowej są realne w perspektywie zakładanego krótkiego czasu  tj. około 10 lat biorąc pod uwagę dotychczasową historię rozwijania tak dużych projektów energetycznych. Nie zrealizowanie tych projektów w takim czasie przy jednoczesnym wygaszaniu energetyki wiatrowej na lądzie będzie miało dla Polski katastrofalne skutki. Polska wymaga jasnej i realnej strategii energetycznej realizowanej ponad podziałami politycznymi. Energetyka to projekty długoterminowe wymagające kontynuacji z ewentualną korektą przez następujące po sobie rządy lecz bez diametralnych zmian w stosunku do oczywistej konieczności już odchodzenia od paliw kopalnych. Brak takiego działania bardzo boleśnie odbił się po wprowadzeniu opłat za emisję dwutlenku węgla. Stracone na  bezowocnych dyskusjach lata  spowodowały skokowe wzrosty cen energii elektrycznej i gazu w Polsce. O tym problemie traktował ostatni punkt seminarium wyjaśniający skąd się wzięły skokowe wzrosty cen.

Polska straciła zbyt wiele czasu na ciągłe rozmowy o energetyce. W międzyczasie inne kraje Unii Europejskiej wybudowały energetykę opartą na wietrze, słońcu i biogazie czyli tym co natura daje nam za darmo. Czas uzgodnić kierunek działania spójny z logiką, że nie chcemy truć środowiska i za kilkadziesiąt lat obudzić się z węglową infrastrukturą techniczną, w której nie ma czym palić oraz, że nie chcemy całkowicie uzależnić się od obcych Państw w temacie tak strategicznym jak energetyka. Czas ubrać strategię w projekty i działać. W pespektywie są następne drastyczne podwyżki opłat z tytułu emisji CO2. Rząd rekompensuje na razie te wzrosty z pieniędzy podatników. To nie jest rozwiązanie. Ze względu na opłaty emisyjne i wyczerpywanie się złóż energia z węgla zmierza do najdroższej z możliwych.

Link do relacji ze spotkania w TVP Gdańsk

Agenda spotkania

Raport na temat sektora energii i usług około energetycznych w Województwie Pomorskim z uwzględnieniem perspektyw rozwoju technologii

Andrzej Szajner – Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. o.o.
wykonawca raportu
Przemysław Michalak – TECH-ACC Sp. z o.o. –  podwykonawca raportu

Stanowisko Samorządu Województwa Pomorskiego w odniesieniu do projektu Polityki Energetycznej Polski do roku 2040

Karolina Lipińska Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Aktualna sytuacja na rynku energii elektrycznej w Polsce. Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Walski – PREDA Sp. z o.o. Sp.k.