Pomorskie Dni Energii 2018

Pomorski Piknik Energetyczny w Gdyni! 

Zapraszamy!

10 i 11 czerwca 2018 roku odbędzie się organizowany po raz pierwszy Pomorski Piknik Energetyczny. Wpisuje się on w wydarzenia realizowane w ramach 8. Pomorskich Dni Energii. 30 wystawców, najnowsze technologie, profesjonalna edukacja ekologiczna, tysiące odwiedzających – warto przyjść, zobaczyć, skorzystać z atrakcji! Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wraz z miastem Gdynia są organizatorami tego wydarzenia.

Dla złaknionych rzetelnej wiedzy – będą popularno-naukowe prelekcje, dla ekspertów  – nowinki techniczne, dla aktywnych – gry i konkursy edukacyjne. Z nagrodami!!!

Cel jest prosty: Zdobyć wiedzę, poznać najnowocześniejsze rozwiązania i na koniec wprowadzić je w życie zaczynając od siebie samego!

Wystawcy z branży energetycznej i edukacyjnej zaprezentują najnowsze urządzenia grzewcze i  produkujące energię elektryczną. Kotły na paliwa stałe i gazowe, pompy ciepła, piece akumulacyjne, kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne – można będzie obejrzeć, dotknąć, porozmawiać z fachowcem. Będziemy namawiali do pozostawiania samochodu przed domem i korzystania z niskoemisyjnych pojazdów, począwszy od środków komunikacji miejskiej, a skończywszy na rowerach. Warto zawsze poruszać się po mieście z myślą o środowisku właśnie!

Nie zabraknie profesjonalnych edukatorów. Zaprezentują jak prawidłowo palić w domowych kotłach i kominkach, jak wykorzystać zieleń w walce ze smogiem, a także będą przekonywać, że warto dawać rzeczom drugie życie i zamiast do kosza wykorzystywać je w nowy, niebanalny sposób.

Będzie także Akademia Ciepłolubnych! A w niej popularnonaukowe wykłady oraz filmy edukacyjne przybliżające tematykę ochrony powietrza i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Dla zmęczonych tak dużą porcją wiedzy przygotujemy naszą słynną już Strefę relaksu. Z leżakami i dobrą książką – prosto z Kącika bookcrossingu. Na głodnych czekać będzie pyszne jedzenie z najlepszych foodtrucków.

Pomorskie Dni Energii’ 2017 zdj. Michał Barcz
Pomorskie Dni Energii’ 2017 zdj. Michał Barcz

Pomorski Piknik Energetyczny 10 czerwca trwać będzie w godz. 10:00 – 18:00, w 11 czerwca w godz. 10:00 – 16:00. Zorganizowany zostanie w Gdyni: w Parku Rady Europy, parkingu przy Klubie Marynarza Riwiera, bulwarze nadmorskim przy wejściu na plażę nr 6.  

Wraz z rozpoczęciem wiosny, gryzące, gęste dymy wydobywające się z kominów starych kamienic, domów jednorodzinnych czy małych zakładów przemysłowych, zniknęły. Niestety, to tylko sezonowa przerwa, a nie skutek rozwiązania problemu niskiej emisji. Nawet korzystając z promieni letniego słońca, powinniśmy podnosić naszą świadomość ekologiczną i szukać rozwiązań dla nawarstwiających się problemów.

Pomorskie Dni Energii’ 2017 zdj. Michał Barcz
Pomorskie Dni Energii’ 2017 zdj. Michał Barcz

Dymy z kominów to raz, ale potężną ilość zanieczyszczeń powoduje transport samochodowy. Korki gnębiące nas na dojazdach do pracy nie odpuszczają, są z nami i przy autostradowych bramkach i na wyjeździe z Półwyspu Helskiego. Kolejna rzecz to budynki ze źle przeprowadzoną termomodernizacją. Teraz wewnątrz nich jest bardzo gorąco, zaś zimą straszyły chłodem. Odpady spalane zimą w domowych kotłach często leżą teraz wzdłuż poboczy dróg i szlaków turystycznych. Co robić? Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uważa, że najważniejsza jest edukacja, dlatego od ośmiu lat jest jednym z organizatorów Pomorskich Dni Energii –  jednych z największych wydarzeń energetycznych w północnej Polsce. Wiele osób przyczynia się bowiem do powstawania niskiej emisji z powodu braku wiedzy. Dlatego tak ważne jest, aby informować o skutkach oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

Celem Pomorskich Dni Energii jest przybliżenie mieszkańcom różnych możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii oraz zasad i źródeł finansowania projektów ekoenergetycznych. Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych jest dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku istotnym elementem działań mających na celu ochronę czystości powietrza.


ENERGETYKA DLA GOSPODARKI – GOSPODARKA DLA ENERGETYKI

Intencją organizatorów OSE Gdańsk 2018 jest ponowne zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki UE. Rozwój i innowacyjność jako niekwestionowane elementy budowy przewagi konkurencyjnej na przykładzie przemysłu energetycznego, chemicznego i infrastruktury nadal będą towarzyszyć przewidzianym debatom w celu wyłonienia laureata nagrody Fale Innowacji. Na zakończenie pierwszego dnia obrad tradycyjnie odbędzie się uroczysta Gala podczas której już po raz piąty zostaną wręczone Statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki 2018”.
Podczas najbliższej edycji Szczytu wśród poruszanych zagadnień odniesiemy się do reorganizacji polskiego rynku energii jako konsekwencji polityki surowcowej Państwa. Rewitalizacja narodowego potencjału gospodarczego jest priorytetem polityki Rządu oraz poszczególnych resortów, a tym samym tematem zapewniającym niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję. Uniezależnienie gospodarcze i energetyczne, pewność zaopatrzenia w surowce, stabilność relacji międzynarodowych to tematy przewodnie, które zostaną poruszone w poszczególnych panelach.
W tym roku po raz trzeci w ramach Szczytu odbędzie się „Laboratorium innowacyjnośći” w którym zaproszeni goście: przedstawiciele biznesu, nauki i eksperci przedstawią krótkie prezentacje na temat innowacyjnych rozwiązań w przemyśle.

http://osegdansk.pl/