PDE 2013

Energia w Twoim Domu – to myśl przewodnia Pomorskich Dni Energii 2013

Wydarzenie było skierowane do wszystkich, którzy będąc konsumentami energii w gospodarstwach domowych chcieli dowiedzieć więcej o tym, skąd pochodzi użytkowana przez nich energia oraz –co najważniejsze – w jaki sposób korzystać z niej w sposób oszczędny i zrównoważony.

Misją festiwalu energii była promocja pozytywnych zachowań, które mogą ułatwić podejmowanie codziennych małych i większych decyzji energetycznych.

Podczas imprezy nie unikano trudnych, ale istotnych dla regionu i jego mieszkańców rozmów.
PDE 2013 zainaugurowała  konferencja prasowa pod hasłem Dialog zamiast propagandy zorganizowana przez twórców projektu Razem o łupkach. Dyskutowano również o przyszłość energetyki odnawialnej.

Ponownie, jak w roku 2012 przygotowano Kawiarenki Energetyczne dla tych, którzy w przyjaznej atmosferze chcieli porozmawiać z ekspertami z różnych dziedzin energetyki m.in. na temat wpływu poszukiwań gazu z łupków na środowisko naturalne i o relacjach między energetyką a turystyką.
Nie zabrakło licznych stoisk informacyjnych i punktów w których nauka łączyła się z zabawą.

W dniach 24 i 25 października 2013 r. Pomorskie Dni Energii oraz targi TECHNICON-INNOWACJE odwiedziło łącznie ponad 4 tys. osób, liczne grupy studentów i uczniów, przedstawicieli samorządów lokalnych i świata nauki.

Pomorskie Dni Energii 2011 zostały zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu i uczelni wyższych, które w swojej działalności podejmują zagadnienia zrównoważonej energii.