Ogólnopolski Szczyt Energetyczny

8-9 Kwiecień 2019 Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny GDAŃSK 2019 – ENERGETYKA DLA GOSPODARKI – GOSPODARKA DLA ENERGETYKI

Pomorskie oszczędza energię i skutecznie dba o klimat! Samorząd wyróżniony Bursztynem Polskiej Energetyki 2019

Marszałek Mieczysław Struk z Bursztynem Polskiej Energetyki 2019. Fot. Jarosław Kumięga

Przemówienie Marszałka Mieczysława Struka

Samorząd województwa pomorskiego otrzymał statuetkę Bursztynu Polskiej Energetyki 2019 za działania dotyczące zrównoważonego rozwoju energetyki. Nagrody wręczono podczas VII Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE w Gdańsku.

W szczycie uczestniczyli przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, politycy, ekonomiści oraz przedstawiciele świata biznesu i nauki. Mówili m.in o ochronie klimatu, odnawialnych źródłach energii (OZE) i czystym powietrzu.


Za co wyróżniano samorząd?

Pomorski samorząd został wyróżniony za konsekwencję w działaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju energetyki w regionie. Doceniono też poprawę efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwo ekologiczne regionu m.in. poprzez rozwój kolejowego transportu publicznego. Nagrodę odebrał marszałek Mieczysław Struk.

– Pomorski samorząd przez ostatnie lata bardzo dużo zrobił w sprawie ochrony klimatu i poprawy efektywności energetycznej. Niemniej sporo jeszcze przed nami. Takie zadania jak termomodernizajca obiektów publicznych:  szpitali, teatrów, opery, szkół, ale także promocja tych działań, mają ogromne znaczenie dla klimatu regionu i oszczędności energetycznej – mówił marszałek Struk. – Nasza nagroda niech będzie też zachętą dla innych samorządów, że przy współdziałaniu z administracją rządową można zrobić więcej. Marszałek podkreślił też, że bardzo ważne, aby samorządy były partnerami tam, gdzie w grę wchodzi oszczędność energii i redukcja dwutlenku węgla. – Również polityka Unii Europejskiej zmierza do tego, żeby najmniejsze jednostki stawały się samodzielne pod względem energetycznym. By mogły produkować energię, oszczędzać i szukać jej odnawialnych źródeł, przez co stawałyby się energetycznymi wyspami, które będą sprzyjać ochronie klimatu – dodał Mieczysław Struk. 

Podczas uroczystej gali w Europejskim Centrum Solidarności, która odbyła się 8 kwietnia 2019 r. w trakcie VII Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE wręczono jeszcze pięć wyróżnień. Obok samorządu nagrody otrzymali: sekretarz stanu Ministerstwa Środowiska Michał Kurtyka, Ministerstwo Energii Królestwa Danii, prezesTauron Polska Energia Filip Grzegorczyk, PKN ORLEN oraz  GAZ SYSTEM SA.

– Wyróżnienia otrzymały osoby, firmy i instytucje, które w roku ubiegłym przyczyniły się w znaczący sposób do rozwoju sektora energetyki w Polsce – czy to realizując innowacyjne projekty, czy też podejmując szczególnie ważkie decyzje – mówił Tomasz Sieduszewski, dyrektor biura zarządu Europejskiego Centrum Biznesu.


O co chodzi z tą energią?

Hasłem przewodnim dwudniowego spotkania była energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki. Podczas szczytu dyskutowano na temat reorganizacji polskiego rynku energii jako konsekwencji polityki surowcowej państwa. Z jednej strony są rosnące potrzeby energetyczne i surowcowe polskiej gospodarki, z drugiej zaś – konieczność dywersyfikacji dostaw, dzięki którym będą ciągłe, stabilne i ekonomicznie racjonalne. Rozważano też m.in. perspektywy rozwoju sektora OZE i roli energetyki jądrowej w nowej polityce energetycznej. Uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że ważna jest konsekwencja w realizacji strategii energetycznej, rosnący udział OZE i gazu, który może być rozwiązaniem dla klimatu.

Natomiast podczas debaty oksfordzkiej dotyczącej Współpracy energetycznej państw basenu Morza Bałtyckiego specjaliści mówili o alternatywnych i sprawdzonych modelach rozwoju rynków energii, paliw, gazu i OZE w krajach ościennych. Mówiono też o współpracy pomiędzy krajami basenu Morza Bałtyckiego oraz  możliwych wspólnych projektach.


Jak poprawić czystość powietrza?

Jakość powietrza to problem większości polskich miast. Dlatego, jak podkreślali uczestnicy szczytu, tak ważne jest wykorzystywanie OZE w polskim ciepłownictwie. Mocno też zaznaczono rolę samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa i szans na jego rozwój w mniejszych miastach. Po raz trzeci odbyło się też Laboratorium innowacyjności, którego uczestnicy mieli prezentacje na temat innowacyjnych rozwiązań w przemyśle.

Relacja OSE Gdańsk 2019