Ogólnopolski Szczyt Energetyczny 2020

2-3 lipca, Gdańsk Muzeum II Wojny Światowej

Spotkanie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki UE.

INFORMACJE

PROGRAM

REJESTRACJA