Pomorskie Dni Energii to doskonała okazja, by zgłębić wiedzę na temat energii – czym jest, jak się ją pozyskuje i jak mądrze z niej korzystać.

Pomorskie Dni Energii to cykl imprez, targów, konferencji, seminariów i spotkań, mających umożliwić pogłębianie wiedzy na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań energetycznych, w tym alternatywnych źródeł energii. Uczestnicy wydarzeń dowiedzą się więcej o efektywnym wykorzystaniu energii, także w życiu codziennym. Ważnym tematem jest oczywiście ochrona środowiska oraz regionalne inicjatywy na rzecz zrównoważonej energii.

Pomorskie Dni Energii to także platforma wymiany myśli, miejsce dyskusji samorządowców, naukowców, przedsiębiorców i studentów. Organizatorem wydarzenia wpisującego się w ideę Pomorskich Dni Energii może być każdy. Wystarczy tylko uzgodnić pomysł z Departamentem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Inspiracją dla stworzenia Pomorskich Dni Energii był Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii w Brukseli, organizowany corocznie przez Komisję Europejską. Inicjatorem pierwszych edycji PDE na Pomorzu w latach 2011 – 2015 było Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”  we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Wtedy także zawiązała się współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pomorskie Dni Energii otwierają możliwości aktywnego angażowania pomorskich mieszkańców, firm i instytucji na rzecz sprawnej realizacji celów energetycznych. Ich osiągnięcie przyczyni się do poprawy jakości życia Pomorzan, wzrostu gospodarczego z zachowaniem troski o nasze środowisko naturalne oraz przyniesie realne korzyści mieszkańcom i Pomorskim gminom z poczynionych oszczędności w procesie racjonalnego i efektywnego gospodarowania energią w naszym regionie.