Konferencja: Doświadczenia, dobre praktyki i nowe technologie energetyczne

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego zaprasza 12.10.2016r. do Słupskiego Inkubatora Technologicznego na Konferencję „Doświadczenia, dobre praktyki i nowe technologie energetyczne” połączoną z Targami Technologii Energetycznych oraz specjalistycznymi warsztatami tematycznymi.

Wydarzenia są organizowane w ramach 6 edycji Pomorskich Dni Energii.

6 Pomorskie Dni Energii

Program uwzględnia tematykę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie lokalnych systemów energetycznych oraz nowych technologii energetycznych. Nie zabraknie przedstawienia aktualnej sytuacji prawnej oraz źródeł finansowania inwestycji OZE.

Wydarzenie kierowane do przedsiębiorców i podmiotów działających w branży OZE i efektywności energetycznej, samorządów, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych oraz instytucji realizujących inwestycje z uwzględnieniem OZE.

Specjalistyczne warsztaty tematyczne zaplanowane w Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii działającej w SIT kierujemy do planujących lub realizujących inwestycje i chcących skorzystać z doradztwa nt. doboru rozwiązań korzystnych technologicznie i finansowo.

Konieczność dokonania rejestracji.

Zarejestruj się już dzisiaj na stronie http://pde2016.evenea.pl


Szczegółowy program konferencji i tematy warsztatów:

Otwarcie konferencji
10.00-10.15 Otwarcie konferencji, przywitanie gości , przedstawienie programu, wystąpienia Organizatorów.
Krzysztof Trawicki -Wicemarszałek Województwa Pomorskiego,
Ewa Krzaczkowska – Dyrektor Słupskiego Inkubatora Technologicznego.
10.00-10.15 Powitanie gości przez Gospodarza Miasta.
Robert Biedroń – Prezydent Miasta Słupska.
BLOK I – Uregulowania prawne i polityka rozwoju
10.20-10.40 Rozwój energetyki z perspektywy polityki Samorządu Województwa Pomorskiego
Adam Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego.
10.50-11.00 Klastry energii – założenia i szanse realizacji.
Izabella Stańczak – Główny Specjalista Ministerstwo Energii.
11.00-11.30 Nowe regulacje OZE – analizy zapisów prawa, system aukcyjny oraz system certyfikatów, możliwe scenariusze na rynku, zasady przyznawania pomocy publicznej, poszczególne technologie OZE i ich opłacalność.
Piotr Rudyszyn – W4E.
11.30-11.45 Projekty innowacyjne w obszarze energetyki – wsparcie WFOŚiGW w Gdańsku.
Marcin Gregorowicz – doradca energetyczny WFOŚiGW w Gdańsku.
11.45-12.00 Przegląd możliwych źródeł realizacji inwestycji, badań, edukacji i działań z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie najbliższych lat.
Aleksandra Szewczyk – Doradca w Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii w SIT.
PRZERWA KAWOWA
BLOK II – Lokalne systemy energetyczne – doświadczenia i dobre praktyki
12.30-12.45 Zastosowanie elektrowni wiatrowej do bezpośredniego zasilania zakładu
przemysłowego w energię elektryczną na przykładzie doświadczeń firmy Paula Fish ze Słupska.
Andrzej Lipski – Przedstawiciel Paula Fish w SSSE.
12.45-13.00 Biogazowania na przykładzie doświadczeń inwestycji w Darżynie.
Marcin Tomaszewski – Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o.
13.00-13.20 Prezentacja stanu prac nad stworzeniem Przywidzkiego Gminnego mini Klastra Energetycznego (wyspy energetycznej).
Przedstawiciel klastra.
13.20-13.40 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej – prezentacja modelu realizacji tego rodzaju projektów oraz dobrych praktyk.
Elżbieta Kaszyńska Siemens Building Technologies.
13.40-14.00 Pierwsze doświadczenia z udziałem mieszkańców przy inwestycjach OZE.
Olaf Fiesel – Referat ds. przestrzennych Ministerstwo Energetyki, Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Meklemburgii Pomorza Przedniego.
PRZERWA KAWOWA
BLOK III – Nowe technologie energetyczne
14.20-14.35 Fotowoltaiczna instalacja dachowa w Słupskim Inkubatorze Technologicznym – doświadczenia z pierwszego roku pracy i plany na przyszłość.
Jacek Niski – Słupski Inkubator Technologiczny.
14.35-15.00 „Innowacje na rynku OZE poprawiające stabilność systemu energetycznego”: poprawa sprawności, urządzeń, magazynowanie energii, łączenie kilku różnych źródeł OZE w systemy samobilansujące, w jakim kierunku rozwijają się poszczególne źródła OZE na całym świecie, jak wygląda rynek OZE w Polsce.
Piotr Rudyszyn – W4E.
15.00-15.20 Projekt słupskiej wyspy energetycznej.
Andrzej Wójtowicz – Prezes Zarządu „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
15.20-15.40 Nowe technologie w mikroturbinach wiatrowych. Prezentacja wyników projektu badawczo-rozwojowego o akronimie SWIP pn. „Nowe, innowacyjne rozwiązania, elementy i narzędzia dla rozwoju energetyki wiatrowej na obszarach miejskich i podmiejskich”
Dr. Inż. Andrzej Szajner – Wiceprezes Zarządu Bałtycka Agencja Poszanowania Energii sp. z o.o.
15.45 Zakończenie spotkania, podsumowanie.
16.10 Lunch i rozmowy.

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

 

Osoby zainteresowane zwiększeniem efektywności energetycznych swoich inwestycji zapraszamy na warsztaty specjalistyczne:

Lp. Godz. Temat warsztatu
1. 11.00 Oświetlenie LED – czy to się opłaca?
2. 12.00 Jakie ogrzewanie wybrać dla oszczędności energii?
3. 13.00 Jak kupić dobre okna dla oszczędności energii?
4. 14.00 Kolektor słoneczny czy pompa ciepła do wody użytkowej?
5. 15.00 Fotowoltaika w domu.

 

Zarejestruj się już dzisiaj na stronie http://pde2016.evenea.pl


TARGI TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH

Przedsiębiorców oraz instytucje oferujące produkty, usługi w zakresie efektywności energetycznej zapraszamy do zaprezentowania swojej oferty na stosikach wystawienniczo-promocyjnych.

REJESTRACJA DLA WYSTAWCÓW NA TARGI: http://pde2016-wystawcy.evenea.pl/

 

Konferencja Pomoreskie Dni Energii 2016