Zgłoś wydarzenie

Inspiracją dla stworzenia idei Pomorskich Dni Energii był Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii w Brukseli, organizowany corocznie przez Komisję Europejską. Inicjatywę na Pomorzu podjęło najpierw Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego, a także Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Organizatorem wydarzenia wpisującego się w ideę Pomorskich Dni Energii może być każdy. Wystarczy tylko przekazać informację o planowanym wydarzeniu na któryś z poniższych maili. Po dokonaniu uzgodnień wydarzenie zostanie wpisane na listę Pomorskich Dni Energii.

Poprosimy wtedy o umieszczenie w materiałach reklamujących Państwa wydarzenie, logotypu Pomorskich Dni Energii, a także o umożliwienie rozłożenia rollupu z logotypem PDE w trakcie wydarzenia.

Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej

Małgorzata Matkowska

m.matkowska@pomorskie.eu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Marcin Gregorowicz

marcin.gregorowicz@wfos.gdansk.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Maria Olszewska

m.olszewska@pomorskie.eu