Fundusze norweskie 2019

Jesienią 2019 r. zostaną uruchomione nabory do programów „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji” oraz „Sprawy wewnętrzne” realizowanych w ramach Funduszy Norweskich.

Program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji” zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, a także wzmocnienie tworzenia wartości oraz zrównoważony wzrost.

Program będzie wspierał innowacje w zakresie zielonych technologii i „niebieski” wzrost.

Dofinansowanie może być przeznaczone na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów (towarów lub usług).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym Operatorem Programu, na którego wdrażanie przeznaczone jest 85 mln EUR.

Program zakłada uruchomienie naborów w następujących obszarach:

  • Innowacje w zakresie zielonych technologii (dofinansowanie do 70% wartości projektu),
  • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (dofinansowanie do 70% wartości projektu),
  • Technologie poprawiające jakoś życia (dofinansowanie do 70% wartości projektu),
  • Technologie dla kobiet (dofinansowanie do 85% wartości projektu).

Program „Sprawy wewnętrzne” zakłada przede wszystkim wzmocnienie praworządności.

Program uwzględnia działania, które koncentrują się na wspieraniu dobrowolnych powrotów oraz na wsparciu i usługach dla małoletnich bez opieki ubiegających się o azyl i dla innych grup o specjalnych potrzebach, a także działania zmierzające do poprawy zdolności dochodzeniowej i do zwiększenia zdolności do pracy z organizacjami międzynarodowymi takimi jak Europol, Eurojust, Interpol i Frontex.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich jest Operatorem Programu, na którego wdrażanie przeznaczone jest 20 mln EUR.

Program zakłada uruchomienie naborów w następujących obszarach:

  • Azyl i migracja,
  • Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości,
  • Zapobieganie klęskom żywiołowym i gotowość na wypadek taki klęsk.

Szczegółowe informacje nt. programu dla wnioskodawców są dostępne na stronie internetowej: