Ekologiczny transport wodny w perspektywie 2030

10 października 2019 r. godz. 9.00 , Inkubator Starter, Gdańsk ul. Lęborska 3b

Konferencja obejmuje zagadnienia związane z rozwojem transportu morskiego i wodnego śródlądowego w Subregionach Metropolitalnym i Nadwiślańskim.

Zostaną na niej przedstawione propozycje rozwiązań w zakresie wprowadzenia ekologicznej Żeglugi Metropolitalnej na Zatoce Gdańskiej, która umożliwi przyjazny dla środowiska transport pasażerów oraz propozycje rozwoju żeglugi rzecznej pasażerskiej i towarowej, w szczególności w łańcuchu intermodalnym z transportem morskim w oparciu o Porty Gdańsk i Gdynia.

Problemy do dyskusji przedstawią znani specjaliści w zakresie ochrony środowiska, logistyki, projektowania, budowy i eksploatacji statków.

Program Konferencji:

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników
9:30 – 9:45 Przywitanie gości
9:45 – 10:00 Prezentacja „Eco-TransMarine” – Wioleta Wielicka – Prezes Zarządu „Eco-TransMarine” Fundacji na Rzecz Rozwoju Transportu Wodnego

Sesja I
10:00 – 10:15 Prezentacja „Promu na Zatokę” – kpt. ż.w. Andrzej Durajski / Piotr Boike „Eco-TransMarine”
10:15 – 10:30 Zaawansowane technologie i rozwiązania proekologiczne stoczni CRIST S.A. – Daniel Okruciński – General Manager, Sales & Business Development, Stocznia Crist S. A
10:30 – 10:50 Innowacje wprowadzane do żeglugi przez Wärtsilä Corporation – Piotr Kabaciński – General Manager, Sales, Wärtsilä Corporation Wärtsilä innovative solutions for shipping industry – Teus van Beek – General Manager Ecosystem Innovation, Open Innovation team at Wartsila
10:50 – 11:05 Żegluga Metropolitalna – zaktywizowanie transportu wodnego w Subregionie Metropolitalnym, aktywizacja zaniedbanych lokalizacji portowych, jednostka dla Żeglugi Metropolitalnej typu SWATH o zmiennym zanurzeniu – prof. Teresa Abramowicz-Gerigk „Eco
TransMarine”, prof. Zbigniew Burciu „Eco-TransMarine”, Karolina Horn – Bureau d’étude Ship-ST
11:05 – 11:20 Czysta energia dla statków. Wodór w łańcuchu dostaw. – Tomasz Bogucki, Hydrogen First
11:20 – 11:50 Przerwa kawowa

Sesja II
11:50 – 12:05 Wisła – warunki środowiskowe Dolnej Wisły a problem żeglugi śródlądowej – Prof. Zygmunt Babiński Uniwersytet Bydgoski
12:05 – 12:20 Platforma multimodalna Bydgoszcz – Solec Kujawski, oraz inne wiślane aktywności Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Stanisław Wroński Wojewódzki Urząd Kujawsko-Pomorski
12:20 – 12:35 Wykorzystanie laboratorium hydraulicznego w poszukiwaniu proekologicznych rozwiązań dla dróg wodnych – dr inż. Piotr
Szmytkiewicz Z-ca Dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
12:35 – 12:50 Transport śródlądowy – E70, na zapleczu portów trójmiasta – Prof. Zbigniew Burciu „Eco-TransMarine”

Prezentacje partnerów konferencji

12:50 – 13:05 Rozwój Pomorza w zakresie infrastruktury żeglarskiej oraz Programu Edukacji Morskiej. – Adam Krawiec – Dyrektor Departamentu Edukacji Sportu i Krzysztof Czopek – Dyrektor Departamentu Infrastruktury
13:05 – 13:20 Inteligentne Specjalizacje Pomorza jako atut rozwojowy – Tomasz Szymczak – Prezes Zarządu STARTER
13:20 – 15:00 Lunch oraz networking

REJESTRACJA