Climate-KIC

7.05.2019 w godz. 12.00-14.00 , siedziba WFOŚiGW w Gdańsku ul. Rybaki Górne 8.

Spotkanie informacyjne dla start-upów, pracowników naukowych, studentów oraz absolwentów na temat udziału w inicjatywach Climate-KIC – formy wsparcia finansowego (ze środków Climate-KIC) dla przedsięwzięć środowiskowych / klimatycznych.